Aktuellt

Ändringar i Terjärv biblioteks öppethållningstider

15.03.2019 Stängt måndagar och tisdagar.

Ansök till småbarnspedagogisk verksamhet

13.03.2019 Ansökan för samtliga barn ska lämnas in senast 29.3.2019.

Samarbetet fortsätter för Österbotten

12.03.2019 Ditt Österbotten informerar via ett pressmeddelande om landskaps- och vårdreformen.

Teaterresa till Vasa

11.03.2019 Teaterbuss till LasseMajas detektivbyrå lördagen den 27.4.

Säljes industribyggnad jämte tomtområde

07.03.2019 Anbuden ska vara inlämnade senast den 15.3.2019 kl. 15.30.

Vi söker lärare

06.03.2019 Bildningsväsendet anställer speciallärare, ämneslärare och studiehandledare.

Föreningsträff 7.3 i Kommungården

04.03.2019 Info om bidragsansökningar samt föreläsning av Kaj Kunnas.

Vi söker vikarie för IKT-ansvarige

01.03.2019 Ansökningarna bör vara kommunen tillhanda senast 13.3.2019.

Vi söker texter och foton

28.02.2019 Texter, dikter och foton till Kronoby 50 jubileumstidning.

Sök bidrag

26.02.2019 Ansökningstiden för kommunens bidrag inom idrotts-, kultur- och ungdomssektorn har börjat.