Aktuellt

Sammanfattning av affärs- och riskhanteringssektionens mötesbeslut

21.09.2018 Sammanfattning från mötet 17.9.

Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut

19.09.2018 Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut från mötet 17.9.

Regionförvaltningsverkets kungörelse

18.09.2018 Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Byggnadsinspektörens meddelande

18.09.2018 Byggnadsinspektörens meddelande

Enkät om service i Österbotten

18.09.2018 Nu har du möjlighet att delge din syn på vad som fungerar bra och vad som kunde utvecklas inom servicen för barn, unga och familjer.

Hörande gällande undantagslov

17.09.2018 Hörande gällande undantagslov Kungörelser

Ekorosk håller informationsmöten

14.09.2018 Separat insamlingen av bio- och energiavfall börjar 1.10.2018 och därför
ordnar Ekorosk informationsmöten i alla medlemskommuner.

Anbudsförfrågan på snöplogning vid fastigheter

10.09.2018 Tekniska nämnden begär anbud fram till 17.9 kl.14.00 på snöplogning vid fastigheter.

Val av biträdande byggnadsinspektör

07.09.2018 Kommundirektören har med beslut 7.9.2018 anställt biträdande byggnadsinspektör.

Kronoby kommunbibliotek söker bibliotekspedagog

06.09.2018 Bibliotekspedagog sökes för tidsbunden anställning till Kronoby kommunbibliotek.