Aktuellt

Jubileumsbakelse efterlyses!

15.11.2018 Delta i bakelsetävling.

Medborgarträff om anpassad motion 21.11

13.11.2018 Kommunen är med i ett projekt för att djupgående utveckla den anpassade motionen i kommunen.

Meddelande om miljötillståndsbeslut

12.11.2018 Tillståndssektionen har fattat beslut enligt miljöskyddslagen om pälsdjursfarm.

Vi söker projektkoordinator

09.11.2018 Projektkoordinator för fastighetskartläggning

Utställning på Kommungården

05.11.2018 Shoah - Förintelsen utställning på Kommungården 7-21.11.

Byggnadsinspektörens meddelande

05.11.2018 Beslut om bygglov.

Medborgarträff 29.11

02.11.2018 En medborgarträff angående Nedervetil skola ordnas den 29.11. kl.18.00 i Nedervetil skola.

Ekorosk informerar

02.11.2018 Nedbrytbara påsar av bioplast försvårar behandlingen av bioavfallet.

Val av representanter

01.11.2018 Val av representanter vid uppvaktningarna vid hjältegravarna under självständighetsdagen.

Anslagen för vägnätet otillräckliga

31.10.2018 Ställningstagande från landskapets samarbetsgrupp i Österbotten om anslagen för vägnätet.