Aktuellt - May 2019

Vi söker en klasslärare

17.05.2019 Ansökan via kuntarekry.fi.

VD sökes

17.05.2019 Den kommande VD:n utreder och leder en möjlig fusionsprocess för att bilda ett större vatten- och avloppsbolag i kommunen.

Tidtabell för valbussen

15.05.2019 Öppethållningstiderna för förhandsröstningsställen samt valbussen.

GTK utreder grundvattenområdenas struktur i Kaustby och Kronoby

15.05.2019 Geologiska forskningscentralen startar i maj en utredning av den geologiska strukturen på grundvattenområdena Åsen A och B. Utredningen görs i samarbete med Kaustby och Kronoby kommuner samt NTM-centralen i Södra Österbotten.

Cykelevenemang 18.5

10.05.2019 Till Nedervetil sportplan.

Säljes Seljes-tomter

09.05.2019 Fritidstomter till salu.

Sommarsportis

08.05.2019 Under juli månad ordnas sommarsportis för barn i lågstadieåldern.

Vi söker nya medarbetare

07.05.2019 Daghemsföreståndare, lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik.

Storloppis 11.5

07.05.2019 I Kronoby idrottshall kl.10-15.

Delta i en enkät om dina motionsvanor

06.05.2019 Enkäten hör till projektet om anpassad motion i svenskfinland.