Anbudsförfrågan gällande planskötsel

26.11.2018

Kronoby kommun, tekniska och miljönämnden, inbegär anbud på vaktmästar- och planskötselarbete vid Nedervetil och Terjärv idrottsplaner  och grönområden  för  2019.

Anbud ges på blanketter som erhålls från  tekniska kansliet och på kommunens hemsida. Anbuden ges utan mervärdesskatt. Kommunen förbehåller sig rätten att fritt välja eller förkasta samtliga anbud. Anbudsförfrågan gäller för 2019 med möjlighet till eventuell förlängning 1-2 år.

Skriftliga anbud märkta ”Sportplaner 19” skall inlämnas senast den 10 december  2018  kl.16.00 under adress:
Kronoby kommun
Tekniska och miljönämnden
Säbråvägen 2
68500 Kronoby

Eventuella förfrågningar till tekniska chefen Bernt Storbacka , tfn. 040-7142187 eller arbetsledare  Patrik Kultalahti , tfn. 050-0162007.

Nedervetil idrottsplan skötselområde
Terjärv idrottsplan skötselområde
Forsbacka planen
Konstgräsplanen

Anbudsblankett Nedervetil
Anbudsblankett Terjärv
Anbudsblankett Forsbacka
Anbudsblankett konstgräsplan