Anbudsförfrågan på snöplogning vid fastigheter

10.09.2018

Tekniska nämnden i Kronoby kommun begär anbud på snöplogning vid fastigheter. Entreprenadtiden är 3 år. Entreprenaden är indelad i 5 områden.

Anbuden ges som timpris för snöplogning och halksandning. Timpriset skall innehålla alla kostnader inkl. dejourering. För använd halksand ges pris per ton.

Anbuden lämnas in senast måndag 17.9.2018 kl. 14.00 till Kronoby kommun, Tekniska nämnden, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby eller per e-post: bernt.slotte@kronoby.fi.

Mera information samt anbudsblanketten finns under kungörelser.