Bidragsansökningsblanketter förnyas

23.01.2018

Bildnings- och fritidsnämndens beslutar om bidragen 2018 i månadsksiftet mars-april. Nya ansökningsblanketter publiceras efter nämndens beslut.