Byggnadsinspektörens meddelande

03.10.2018

Meddelandet innehåller åtgärdstillstånd till borrning för bergsvärme och borrning av energibrunnar. Meddelandet kan läsas i sin helhet på Kungörelser-sidan.