Byggnadsinspektörens meddelande

05.11.2018

Byggnadsinspektörens meddelande om beslut av bygglov. Delgivningsdatum 6.11.18.

Meddelandet kan läsas i sin helhet på Kungörelser -sidan.