Byggnadsinspektörens meddelande

22.11.2018

Byggnadsinspektören har godkänt fem olika bygglov. Meddelandet kan läsas i sin helhet på Kungörelser -sidan.