Byggnadsinspektörens meddelande

30.11.2018

Byggnadsinspektörens meddelande om godkännande av borrning för bergsvärme.

Meddelandet kan läsas i sin helhet på Kungörelser -sidan.