Byggnadsinspektörens meddelande

05.12.2018

Byggnadsinspektören har godkänt bygglov för uppförande av gårdsbastu.

Meddelandet kan i sin helhet läsas på Kungörelser -sidan.