Förslag till ny detaljplan, Nedervetil skoltomt

18.04.2018

Kommunstyrelsen behandlade 16 4. 2018 § 64 utkast till detaljplan för Nedervetil skoltomt.  Kommunstyrelsens förslag finns till påseende 18.4 - 18.5.2018.  Eventuella anmärkningar inlämnas till kommunstyrelsen senast 18.5.

Kungörelse