Friluftsdaghem i Kronoby området

22.03.2018

Det ligger i tiden med friluftsdaghem.

Tanken är att barnen ska tillbringa en så stor del av dagen som möjligt i friluftsdaghemmet, men alltid med beaktande av rådande väderförhållanden.

Ansökan till friluftsdaghemmet lämnas in senast 4.4.2018. Ansökningsblanketten finns på webbsidan "Ansökan till småbarnspedagogik"

Tilläggsinfo