Inbegäran av anbud

13.02.2017

Kronoby kommun, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden,
inbegär anbud på vaktmästar- och övervakningsarbete vid Kronoby
centralidrottsplan och Hopsala fotbollsplan under perioden 2017-2019.

Anbud ges på blanketter som erhålls från kommunbyråerna, tekniska kansliet och fritidsbyrån i Kronoby. Anbuden ges utan mervärdesskatt. Kommunen förbehåller sig rätten att fritt välja eller förkasta samtliga anbud. Anbudsförfrågan gäller för perioden 2017-2019 med möjlighet till eventuell förlängning.

Skriftliga anbud märkta ”Sportplan 17-19” skall inlämnas senast den
17 mars 2017 kl.16.00 under adress:
Kronoby kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Säbråvägen 2, 68500 Kronoby

Eventuella förfrågningar till fritidskoordinator Kaisa Karlström, tfn. 040-8679739 eller områdesansvarig Kimmo Bodbacka, tfn. 050-5669819.

Offertunderlag och anvisningar för skötsel

Kronoby idrottsplan skötselområden

Hovsala bollplan skötselområde

Anbudsblankett