Kommunens mödravård fick högt vitsord

09.10.2018

Enligt Svenska Yles granskning är föräldrarna i Kronoby mycket nöjda med mödravården. Yle ställde svenskspråkiga mammor i Finland frågan om hur de har upplevt mödravården via en enkät som publicerades på svenska.yle.fi i början av september 2018. På en dryg vecka hade närmare 550 föräldrar med erfarenhet av mödravården svarat.
De flesta var rätt nöjda och bland alla som svarade var medelvitsordet 8,3. Högst på listan kom Ingå med vitsordet 9,3 och andra på listan var Kronoby med vitsordet 9,2.

Det finns fyra huvudpunkter som påverkat föräldrarnas upplevelse av mödravården:
1) Relationen till mödravårdaren
2) Digitalt material och opersonligt bemötande skapar oro
3) Många får inte tillräckligt stöd inför förlossningen
4) Omföderskor får sämre vård

Granskningen baserar sig också på statistik från Institutet om hälsa och välfärd, FPA, Social- och hälsovårdsministeriet, Statistikcentralen och intervjuer med forskare.

Hela granskningen finns att läsa på svenska.yle.fi.