Kungörelser

20.11.2018

Den reviderade byggnadsordningen för Kronoby kommun samt detaljplaneändringarna för Seljes-området och Kronoby industriområde kv. 194 och 195, som kommunfullmäktige godkänt, har trätt i kraft 19.11.2018.

Kungörelserna kan i sin helhet läsas på Kungörelser -sidan samt den reviderade byggnadsordningen på Regelsamling -sidan.