Medborgarträff 29.11

02.11.2018

En ny skola skall byggas i Nedervetil och kring den finns det säkert många frågor. Därför ordnar kommunen en öppen medborgarträff vid Nedervetil skola torsdagen den 29.11 kl. 18.00.

Under medborgarträffen berättar kommunens representanter om planerna för den nya skolan och kommuninvånarna har möjlighet att ställa frågor och framföra sina åsikter om saken.

På plats för att berätta om planerna och svara på frågor är tekniska chefen Bernt Storbacka, bildningschef Tony Widjeskog, kommundirektör Malin Brännkärr samt byggnadskommittén bestående av Ann Hanhikoski, Carl-Johan Enroth och Per-Emil Sandstedt.

Välkommen!

IMG 5432