Medborgarträffar

14.02.2018

Kom med och påverka Kronoby kommuns framtid!

Nedervetil skola onsdag 21.2.2018 kl. 18.00
Kommungården tisdag 13.3.2018 kl. 18.00
Terjärv skola torsdag 15.3.2018 kl. 18.00

Info-blad