Miljövårdssekreterarens meddelande om beslut

01.10.2018

Miljövårdssekreterarens meddelande om beslut från 1.10.2018.
Avverkning på lägenheten Bredskär-Seljes i Nedervetil by i Kronoby kommun.
Meddelandet kan läsas i sin helhet på Kungörelser-sidan.