Delta i en enkät om dina motionsvanor

06.05.2019


Alla kommuninvånare uppmanas att svara på en enkät om motionsvanor och anpassad motion. Samlade uppgifter kommer att användas för att utveckla den anpassade motionen i kommunen.

Med anpassad motion menas motion som är anpassat för någon med långtidssjukdomar, funktionsvariation/funktionsnedsättning eller enligt den sociala situationen.

Svara på enkäten elektroniskt via denna länk: https://soveli-lv.creamailer.fi/survey/sps8ziho0lvlm. Det går också att skriv ut formulären via denna länk och fyll i det och lämna det i ett kuvert till Kommungården,  kommunens bibliotek eller till bokbokbussen. På kuvertet skall det stå ”till fritidskoordinatorn”.

Kronoby kommun är tillsammans med sex andra kommuner med i ett treårigt projekt för att utveckla den anpassade motion på svenska. Läs mera om projektet här: www.soveli.fi/kehittaminen/anpassad-motion-i-svenskfinland/