Sommarsportis

08.05.2019


Under juli månad ordnas sommarsportis för barn i lågstadieåldern i Kronoby. Under  sommarsportis får barnen prova på olika sporter och lekar utomhus tillsammans med ledarna.

Tidtabellen är följande:
1-5.7  Sommarsportis i Terjärv åk 1-3 kl. 09.00-12.00 och åk 4-6 kl. 12.30-15.30
8-12.7 Sommarsportis i Nedervetil åk 1-3 kl. 09.00-12.00 och åk 4-6 kl. 12.30-15.30
15-19.7 Sommarsportis i Kronoby åk 1-3 kl. 09.00-12.00 och åk 4-6 kl. 12.30-15.30

Anmälningar görs till fritidskoordinatorn Hanna Lindholm via e-post (hanna.lindholm@kronoby.fi) eller per telefon ( 040 8679 739). Ingen deltagaravgift och begränsat antal platser.  Egen försäkring.
Sista dagen för anmälan 31.5.
Ett infobrev med mera information skickas senare till deltagarna.

IMG 4794

 Foto: Nathalie Lindvall