Tidtabell för valbussen

15.05.2019

Förhandsröstning
ordnas 15-21 maj på följande ställen:
Kommungården i Kronoby, Säbråvägen 2
Biblioteket i Nedervetil, Murickvägen 5
Biblioteket i Terjärv, Elisabetsvägen 3
Valbussen, Enligt tidtabell nedan

Förhandsröstningsställena är öppna vardagar kl. 8-18, lördag och söndag kl. 10-13. Den som förhandsröstar bör kunna uppvisa identitetsbevis.  Vid behov kan polismyndigheterna utfärda gratis, temporärt identitetsbevis.

Valbussen (bokbussen) används som komplement till förhandsröstningen och kör enligt tidtabellen:,

F.d. Småbönders skola, Småböndersvägen 667                                15.5               16.00-18.30
Högnabba byagård, Småböndersvägen 21                                         15.5               19:00-20.00      
Söderby skola, Snårevägen 370                                                             16.5               16.00-18.00
Viitavesi, korsningen Viitavesivägen-Viitavesistigen                       16.5               18.30-20.00                     
Djupsjöbacka, Djupsjöbackavägen 267                                                17.5               16.00-17.00                      
Kolam byahem, Aspforsvägen 11                                                          17.5               17.30-18.30
Merjärv byahem, Merjärvvägen 405,                                                   17.5               19.00-20.00
Haavisto, Haavistovägen 378                                                                 20.5               16.00-17.30
Jolkka, korsningen Jolkkavägen-Saarukkavägen                              20.5               18.30-20.00
Hästö gårdsgrupp, Hästövägen 855                                                      21.5               16.00-17.30
F.d. Norrby skola, Skolvägen 170                                                          21.5               18.30-20.00

Om röstning vid vårdcentren, Herberts Hus, Nedervetil pensionärshem, Terjärv pensionärshem, Backebo och Fogelbo meddelas skilt till respektive ställe.