Läkarmottagningarnas sommarstängningar 2017

15.05.2017

Läkarmottagningarnas sommarstängningar 2017:

Kronoby läkarmottagning 12.6 - 7.7
Nedervetil läkarmottagning 19.6 - 30.7
Terjärv läkarmottagning 10.7 - 6.8

www.soite.fi

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun