Hälsovårdens sommarstängningar 2017

15.05.2017

Läkarmottagningarnas sommarstängningar 2017:

Kronoby läkarmottagning 12.6 - 7.7
Nedervetil läkarmottagning 19.6 - 30.7
Terjärv läkarmottagning 10.7 - 6.8

Laboratoret

Följer läkarmottagningarnas öppethållningsdagar.

Rådgivningar

Kronoby           26.6.2017 – 23.7.2017
Nedervetil        12.6.2017 – 9.7.2017
Terjärv              10.7.2017 – 6.8.2017

www.soite.fi

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun