Strategi 2025

19.04.2018

Kommunstyrelsen ber nämnderna, sektionerna, kommuninvånarna och de olika rådgivande organen om utlåtande om råutkastet till kommunens strategi före 4.5.2018.

Länk till formuläret