Anbud på konsekvensutredning om landskapstillhörighet

26.03.2018

Kronoby kommun inbegär fram till 26.4.2018 kl. 14 anbud gällande upphandling för uppgörande av en konsekvensutredning över landskapstillhörighetens effekter på Kronoby kommun när landskaps- och social och hälsovårdsreformen genomförs.

Anbuden lämnas in till Kommunstyrelsen i Kronoby kommun, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby eller per e-post till kronoby.kommun@kronoby.fi. På skriftliga frågor svarar t.f. kommundirektör Malin Brännkärr på malin.brannkarr@kronoby.fi .

Mera detaljerad information för upphandlingen finns under länk