Gratis bygglov

12.04.2018
Mässerbjudande

Kronoby kommun deltar i Bygg-Inred-Bo mässan i Jakobstad 14-15.4.2018 Som mässerbjudande får alla som reserverar en av kommunens lediga tomter inom tiden 14.4-31.5.2018 ett gratis bygglov (värde cirka 500 € beroende på husets storlek). Bygglovet gäller endast för en byggnad på den reserverade tomten. Erbjudandet gäller tomter inom kommunens planeområden.
Kostnader för ett bygglov för ett egnahemshus är följande (MBL 125.1,125 §):
§ 2 BYGGLOV:
2.1 Uppförande av en byggnad (per byggnad)             110€
      därtill enligt byggnadens yta                1,50€/ m²

§ 10 UTMÄRKNING OCH KONTROLL AV PLATS OCH HÖJDLÄGE:
10.1 Uppförande av en bostadsbyggnad som omfattar         200€
         högst 2 bostadslägenheter

Ex. Bygglov för ett 120 m² egnahemshus kostar sammanlagt 490€.
Ett gratis bygglov gäller endast den tomt som reserverats. Möjlighet till gratis bygglov kan endast användas av den som reserverat tomten och kan således inte överlåtas åt tredje part.
Erbjudandet gäller endast för privatpersoner.
Tomten bör reserveras senast sista maj 2018 och reservationen gäller för ett år framöver från det datum reservationen skett. Reservationsavgift på 300 euro föreligger ifall man väljer att inte gå vidare med köpet. Byggandet bör inledas senast under år 2019 för att erbjudandet skall gälla. Erbjudandet gäller inte bygglov på tomter med befintliga byggnader.