Kronoby lediganslår befattning som informatör

11.05.2018

Kronoby kommun förlänger ansökningstiden för befattning som informatör till 15.6 kl. 12.00.

Läs mera under kungörelser!