Kommunens faktureringsadress

16.05.2018

 

Kommunen har inte mera någon postboxadress (PB 22).  Därför skall fakturorna numera sändas under adress Säbråvägen 2, 68500  Kronoby.