Ekorosk informerar

15.06.2018
Utdelningen av bioavfallskärlen börjar

Utdelningen av bioavfallskärlen till hushållen börjar nu och pågår ända fram till slutet av september. Separat insamlingen av bioavfall börjar i oktober och då ska alla hushåll lägga bio- och energiavfall i skilda kärl, eller kompostera bioavfallet (kräver godkännande av Österbottens avfallsnämnd). Bioavfall är matrester som förmultnar, medan energiavfall är brännbart avfall som t.ex. små plastföremål, textiler, blöjor och bindor samt hushållspapper och servetter. Bioavfallskärlet tas i bruk först den 1.10.2018 även om det börjar delas ut nu.

Det kan hända att något bioavfallskärl som ska vara gemensamt för flera grannar placeras på fel gårdsplan, i så fall ber vi hushållen meddela Ekorosk vilken gårdsplan som är rätt. Vid frågor kring bioavfallskärlet vid din fastighet, kontakta Ekorosk  info@ekorosk.fi eller 06 781 4500.