Beredningen av Österbottens organisationsdelegation fortsätter

15.06.2018

Förslag till medlemmar i organisationsdelegationen, landskapsreformen