Service i Kommungården sommaren 2018

18.06.2018

         
Kommungården är stängd  2.7 - 3.8.2018,   infopunkterna i Nedervetil och Terjärv följer bibliotekens öppethållningstider.
Vid akuta ärenden kan följande telefonnummer kontaktas:

-  avbytarservice    journummer 050-5625709
-  byggnadsinspektören 040-6790375
-  fastigheter/ vägunderhåll 040-7142187 och 0500-162007
-  Kronoby Bostäder 040-4856212
-  socialarbetare 06-8289111, Karleby stads växel
-  småbarnspedagogik

Kronoby, Kvarnbo           040-7142166 eller 040-7142176

Nedervetil, Solrosen        040-7142202

Terjärv, Näckrosen          040-7142205 eller 040-7142206

-  Kronoby Vatten och Avlopp

journummer 040-7142165

Kungörelser och handlingar till påseende finns 2.7 - 3.8 på huvudbiblioteket i Kronoby.

Kommunstyrelsen