Vinteröppethållning på biblioteken

03.09.2018

Från och med måndag 3.9 övergår biblioteken i Kronoby, Nedervetil och Terjärv till vinteröppethållning.

biblioteken