Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021

30.10.2018

Kronoby kommun gjorde ifjol ett första positivt resultat efter sju långa minusår. Dessutom ser vi ut att gå mot ett positivt resultat också i år. Budgetförslaget utgår från att skatterna hålls på samma nivå som det här året. Den egna verksamheten utgår från nollbudget och nämnderna har gett budgetförslag som håller sig inom ramen. I förslaget finns inga större nedskärningar eller strukturomvandlingar inplanerade under nästa år eller de kommande åren, men de beslut som redan fattats kommer att genomföras.

Kommunen kommer att göra en hel del investeringar de kommande åren och satsa speciellt på barn och unga. Nästa år planerar kommunen att investera för nästan 3,5 miljoner och år 2020 för 3,7 miljoner. En ny slöjdsal kommer att byggas vid Ådalens skola och ett nytt förskole-, biblioteks- och skolkomplex ska byggas i Nedervetil. I planen finns även planeringspengar för renovering eller nybygge av Terjärv skola. Också planeringen för Näckrosens daghem i Terjärv finns i ekonomiplanen för 2020 och planering av Slottebo daghem i planen för följande år.

Nu bereds även en kostnadskalkyl för byggandet av en konstgräsplan i samband med idrottscentrumet i Kronoby. Målet är att kunna lämna in ansökan om bidrag för att kunna bygga konstgräsplanen nästa år, så att den ska uppfylla kraven för damfotbollsligan och herr ettan. IK Myran kan då spela sina matcher i Kronoby på hösten ifall Nedervetil plan inte är i skick för ligaspel.

En utredning görs även om olika alternativ för en finskspråkig skola i kommunen. Bildningssektorn utreder vilka möjligheterna är för en finskspråkig skola, tvåspråkig skola eller språkbadsskola.

Budgetförslaget ger även vissa orosmoment. Statsandelarna sjunker nästa år med 780 000 euro, ytterligare med 500 000 euro till år 2020 och ytterligare med 900 000 euro till år 2021. Från årets 16 miljoner minskar andelarna till  13,2 miljoner år 2021 och detta är en stor sak som påverkar kommunens ekonomi negativt.

Skuldbördan ökar också radikalt framöver och kommunen lånar mycket mer än bara till investeringar. Nästa år lånar kommunen 5,6 miljoner euro och följande år 5 miljoner euro.

Vi ska ändå komma ihåg att Kronoby har flera goda saker att redovisa. Vi har de mest välmående ungdomarna i landet, vi ligger högt upp i statistiken över kommuner med de lyckligaste invånarna och vi har den bästa mödravården i Svenskfinland. Vi har även en låg arbetslöshet och ett brett och bra serviceutbud.