Kommunerna vill att stamväg 86/63 ska förbättras

03.12.2018

KOMMUNERNA VILL FÖRBÄTTRA STAMVÄG 86/63 FÖR ATT SÄKRA OMRÅDETS LIVSKRAFT

Kommunerna längs stamväg 86/63 har beslutat att förena krafterna för att förbättra stamvägens situation. Trafikmängden på stamväg 86/63 mellan Kauhava - Limingo har ökat under de senaste åren och överskrider på vissa ställen över 6 000 fordon / dygn, trafikmängden är delvis livligare än på riksväg 4 eller riksväg 8. Längs vägarna finns betydelsefull industri, som är beroende av fordonstrafik. Enligt näringslivet är stamväg 86/63 den snabbaste rutten mellan Uleåborg - Seinäjoki - Tammerfors.

Ökningen av trafikmängden har på vissa håll orsakat en oro över säkerheten. En särskild oro över säkerheten är mellan Kaustby - Evijärvi, där vägen vid Kronoby kommun är i samma skick som för 25 år sedan då den dåvarande regionalvägen ändrades till stamväg 63.

Kommunernas gemensamma åsikt är att vägens nuvarande kondition och underhåll inte motsvarar dagens kapacitet och speciellt näringslivets behov. Numreringen av stamväg 86/63 bör överensstämma och klassificeringen höjas. Hindren som begränsar trafikeringen och säkerhetsriskerna bör avlägsnas och vägskicket bör snarast möjligt höjas att motsvara minst nivån för stamväg. En fungerande infrastruktur är en nödvändig förutsättning för regionens näringsliv.

Kommunerna har samlats 29.11.2018 för att diskutera saken och beslutat att utse en arbetsgrupp för att förbereda saken. Till arbetsgruppen hör stadsdirektör Maria Sorvisto från Ylivieska, tekniska chefen Markku Ketonen från Oulais, kommundirektör Malin Brännkärr från Kronoby, utvecklingschef Petri Jylhä från Kaustby  och verkställande direktören Ari Mickos från Sievin Teollisuuspuisto Oy. Arbetsgruppens mål är att ställningstaganden från områdets företag och kommuner finns tillgängliga i januari då kommunikationsminister Anne Berner besöker Ylivieska.

Ylivieska stad
Oulais stad
Sievi kommun
Toholampi kommun
Kaustby kommun
Kronoby kommun
Evijärvi kommun
Kauhava stad