Vi söker en ekonomi- och personalchef

02.01.2019

Kronoby kommun anställer en vikarie för ekonomi- och personalchefen för ett år med start 26.3.2019 eller enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning.

Som ekonomi- och personalchef leder och utvecklar du kommunens ekonomiförvaltning och verksamheten på ekonomiavdelningen. Du ansvarar för uppgörande av budget, bokslut och koncernbokslut samt för den ekonomiska rapporteringen till kommunstyrelsen. Du placerar kommunens finansieringstillgångar, lyfter budgetlån och sköter kommunens kortfristiga finansiering. Du handhar personalfrågor, fungerar som löneombud och uppgör personalbokslut.  Du ansvarar för kommunens betalningsrörelse, löneräkning, ekonomiska redovisningar, kommunkansliets IT-funktioner och kopiering samt beslutar om anskaffningar. Ekonomi- och personalchefen ansvarar också för kommunens aktier, säkerheter och garantier samt för kommunens riskanalys och försäkringar.

Du ingår i kommunens ledningsgrupp och är förman på ekonomiavdelningen. För vikariatet krävs högre högskolexamen, ekonomexamen eller annan för tjänsten lämplig lägre högskoleexamen.

 Vi söker dig som:
-  Har lämplig utbildning och erfarenhet av ekonomi- och personalfrågor med chefsansvar.
-  Har sinne för detaljer och är noggrann, men ser gärna större helheter
-  Är initiativrik och samarbetsinriktad
-  Har en positiv grundinställning, är flexibel och är van att prestera också under stress
-  Kan hålla många bollar i luften samtidigt och kan slutföra uppgifter inom utsatt tid
-  Du har erfarenhet av att genomföra också större projekt och förändringar

Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete i ett positivt arbetsklimat.

Kronoby är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. God förmåga att i tal och skrift använda både det svenska och det finska språket är en förutsättning för att anställas. Ekonomi- och personalchefen är underställd kommundirektören.

Ansökningar och CV med löneanspråk bör vara kommunen tillhanda senast 21.1.2019 kl. 15:00. Skicka din ansökan in genom kuntarekry.fi. Alternativt med e-post till kronoby.kommun@kronoby.fi eller per post till Kronoby kommun, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby. Närmare uppgifter fås av ekonomi- och personalchef Pamela Kjellman (040-7142150) eller av kommundirektör Malin Brännkärr (040-5347727 efter 14.1.2019).