Seljes stugor

29.01.2019

Regler för budgivning gällande stugorna vid Seljes:

Anbudstiden pågår mellan 4.2 – 20.2.2019. Buden skall vara mottagna senast kl. 16:00 sista dagen av auktionen (20.2). Om man vill lämna in ett bud på en stuga vid Seljes skall budet sändas via e-post till:  dan.stenlund@kronoby.fi

Minimipris är 50 euro. 
OBS!  Stugorna nr 1 - 4 samt nr 27, 28 och 29 säljs via Huutokaupat.com.

Vi tar inte emot bud på telefon. Lämnar man in bud och vinner auktionen förbinder man sig till att flytta stugan innan 30.4.2019. Räkning skickas åt köparen. Köpet betalas senast  5.3.2019.

Vi bekräftar alltid om vi har tagit emot ett bud. (Om ni inte har fått en bekräftelse via e-post kan ni ringa och kontrollera, tfn: 050 5624924/Stenlund.)

Om någon annan har bjudit högre på samma stuga så skickar vi e-post åt dig . Om ni vill fortsätta i bjudgivningen efter detta är det bara att skicka ett till e-postmeddelande med ett högre bud. Minsta höjning av budet är 50 €!  

OBS!  Högsta bud leder till köp! Vilket betyder att stugan skall vara bortflyttad från området före 30.4.2019. Om man inte har flyttat stugan inom denna tid har kommunen rätt att på nytt försöka sälja stugan. Erlagd köpesumma returneras ej!

Infopaket om stugorna

DSC 0944