Kronoby 50 produkttävling

08.02.2019


Har du gjort en superb produkt? Pantar du på fina produktidéer? Nu har du en chans att visa ditt kunnande!

 KRONOBY 50 PRODUKTTÄVLING

Kronoby kommun utmanar alla kommuninvånare, hantverkare, företag och föreningar att komma med idéer om nya Kronoby-produkter för marknadsföring och försäljning för att hedra Kronoby 50 år.

Det ska helst vara en färdig produkt, som är tillverkad i Kronoby.

Det är mening att produkten ska komma ut i försäljning och även användas som kommunens gåva. Om du bjuder på en produktidé, hoppas vi att den är lätt att förverkliga.

Produkten bör återspegla Kronoby kommun på ett positivt sätt. Kommunens natur, sägnen, historia
- fördomsfritt avspegla traditioner och nutid.

Tävlingen pågår till 31.3.2019. De tre bästa produkter belönas med 150€/produkt.

Tilläggsinformation samt produktidéer / produkter kan skickas till:
pia.byskata@kronoby.fi eller Kronoby kommun, Pia Byskata, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby.
Ttfn. 040 7142 153.

produkt1