Vi söker texter och foton

28.02.2019


Jubileumsåret till ära kommer vi att publicera en jubileumstidning, som utkommer under våren. Tidningen kommer att innehålla gamla artiklar från 50 år sedan, men även från nuläget och såklart är tankarna även riktade mot framtiden.

Om du har texter, dikter eller foton från Kronoby och vill delta i firandet av Kronoby 50, så kan du skicka dem till oss per e-post: pia.byskata@kronoby.fi eller via vanlig post: Kronoby kommun, Pia Byskata, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby.

En del av texterna, dikterna och fotona publiceras i tidningen och resten publiceras på kommunens hemsida under Kronoby 50 -sidan.

IMG 3785