Säljes industribyggnad jämte tomtområde

07.03.2019


Kronoby kommun säljer industribyggnad jämte tomtområde vid Ferralvägen 1 i Kronoby. Fastigheten uppfördes år 2001 och våningsytan  är 2 457 m2. Tomtområdet för fastigheten är 11 000 m2. Grundreparation av bl.a. ventilation har gjorts 2017-18.

Fastigheten är uthyrd åt Nordic Flanges med hyresvtal som gäller till 31.1.2028. Avtalet kan överföras till tredje part. Hyresgästen står för driftskostnader och sedvanligt underhåll, medan hyresvärden står för grundreparationer

Anbud kan inlämnas per e-post; bernt.storbacka@kronoby.fi eller per brev; Kronoby kommun, Bernt Storbacka, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby. Märk kuvertet med "köpeanbud". Anbuden ska vara inlämnade senast den 15.3.2019 kl. 15.30.

Anbuden viktas i förhållandet 75% / 25% så,
- att det högsta priset får 75 poäng och
- att lägre pris sänks med 2 poäng för varje 2% lägre pris
- att en plan för hur man tänker utveckla fastigheten, området och övrig verksamhet ger 25 poäng. Kort projekt- och tidsplan bör ingå. Poäng ges för plan som skapar ett mervärde för fastigheten och området.

Säljaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta givna anbud.

Närmare upplysningar och visning ges av tekniska chefen Bernt Storbacka tel. 040-7142187 under tjänstetid.

Kommunstyrelsen