Ändringar i Terjärv biblioteks öppethållningstider

15.03.2019


På grund av ändrad personalsituation hålls Terjärv bibliotek stängt måndagar och tisdagar under perioden 18.3-30.4.2019. (Med undantag för dagarna under riksdagsvalets förhandsröstning 3-9.4.2019)