Mässerbjudande - bostadstomter till halva priset

12.04.2019


Kronoby kommun erbjuder alla sina bostadstomter åt privatpersoner till halva priset från 13.4-31.5.2019.

En förutsättning för att få tomten till halva priset är:

- Att en reservering görs före 31.5. Att reserveringsavgift på 300 euro erläggs i samband med reserveringen.

- Att köp av tomten sker inom ett år och att bygglov söks inom samma tid (reserveringsavgiften dras bort från det slutliga tomtpriset om reserveringen leder vidare till köp och ansökan om bygglov). Tomten överlåts först i samband med att bygglov söks.

Gäller endast kommunala tomter där bostad byggs för eget bruk. Gäller inte fritidstomter, industritomter eller tomter för radhus eller parhus.