Nyheter om landskaps- och vårdreformen

11.10.2018

En politisk styrgrupp har tillsatts för beredningen av landskapsreformen. Gruppen ersätter den nuvarande politiska referensgruppen, som inrättades för att bistå det temporära beredningsorganet. Platsfördelningen i styrgruppen baserar sig på senaste kommunalval, så av de 26 medlemmarna representerar 14 SFP. Det näst största partiet (SDP) har fyra platser.

På landskapsstyrelsens möte utnämndes följande personer, på förslag av kretsorganisationerna, till medlemmar i styrgruppen:

SFP (14): Liane Byggmästar, Marlene Sämskar, Greger Forsblom, Annica Haldin, Maria Palm, Rainer Bystedt, Anita Sundman, Hans Frantz, Håkan Knip, Sven-Erik Bernas, Mikaela Björklund, Carl-Gustav Mangs, Åsa Blomstedt, Martin Norrgård

SDP (4): Kim Berg, Peter Sjökvist, Annika Ahläng, Ulla Hellén

Saml. (2): Raija Kujanpää, Daniel Lahti

KD (2): Heimo Hokkanen, Kurt Hellstrand

Centern (1): Tapio Nyysti

Gröna (1): Tuula Närvä

VF (1): Jarmo Ittonen

Sannf. (1): Mauri Ollila

 Text: www.dittosterbotten.fi