Regionförvaltningsverkets kungörelse

18.09.2018

Ansökan för översyn av de till regleringen av sjögruppen i Perho ås mellersta del hörande tillståndsvillkoren och för ändring av de till byggandet av Säksfors fiskväg hörande tillståndsvillkoren.

Kungörelsen hittas i sin helhet på Kungörelser -sidan.