Skolanmälan 2018

02.02.2018

Skolanmälan görs genom att vårdnadshavarna fyller i blanketten "Välkommen till skolan!" i Wilma. Blanketten är öppen från måndag 5.2 till söndag 11.2 2018.

I blanketten framkommer vilken närskola barnet anvisats. Närskolan bestäms enligt gällande lagstiftning samt bildningsnämndens och svenska skolsektionens principer. I fall vårdnadshavarna önskar att barnet skall gå i en annan skola än den anvisade, anhåller man om detta genom att välja ett annat alternativ. Svenska skolsektionen gör sedan beslut huruvida anhållan beviljas eller inte.

På blanketten finns även möjlighet att välja finskspråkig grundläggande utbildning, som ordnas i Karleby eller Kaustby. Alla elever, även de som väljer att gå i finsk skola, har anvisats en närskola i Kronoby kommun. Den finskspråkiga undervisningen genomförs i samarbete med Karleby och Kaustby.

Blanketter