Skymning, gryning

06.10.2017

Reservera redan nu, så du säkert hinner få en plats!
Buss från Småbönders via Terjärv, Nedervetil, Kronoby och Karleby ABC
Pris 35 €
Priset inkl. buss och biljett samt förutsätter minst 50 deltagare

Anmälningar till Kronoby kommun/vaxeln@kronoby.fi

Läs mera