Sök bidrag!

02.10.2018

Föreningar och privatpersoner har ännu möjlighet att ansöka om bidrag under oktober månad. Ansökningarna ska lämnas in senast 31.10.2018.

Uppvärmningsbidrag kan sökas av aktiva idrotts- och ungdomsföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna klubbhus. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2017-30.6.2018.
Ansökningsblankett för uppvärmningsbidrag för idrottsföreningar
Ansökningsblankett för uppvärmningsbidrag för ungdomsföreningar

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva idrottsföreningar för skolning av egna aktiva tränare. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningsblankett för ledarutbildning

Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning kan sökas av aktiva ungdomsföreningar för ut-bildning av egna aktiva ledare. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökning för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning

Bidrag för kultur i vården kan ansökas av privat personer och grupper som gjort kulturella uppföranden vid boendeplatser och vårdinrättningar i kommunen . Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Kriterierna för erhållande av bidrag är följande:
-Programmets längd 45-60 min.
-Programmet kan vara t.ex. recitation, musik, dans, allsång, konstutställning, läsestund m.m.
-Föreningen/gruppen kommer själv överens om lämplig tid etc. med vårdenhetens personal.
-Efter uppträdandet skall gruppen be om kvittering av vårdenhetens personal för uppträdandet (plats, tid och kvittering).
-Föreningen/gruppen fakturerar Kronoby kommun/Fritidsbyrån efter 5 uppträdanden eller i slutet av året.
-Kultur- och fritidsnämnden ersätter personen/gruppen 20€/gång, max 5 gånger om året inom Kronoby kommuns område.
Ansökningsblankett för kultur i vården

Specialbidrag för simhallskostnader kan ansökas av privatpersoner med en diagnos på en kronisk sjukdom. Bidraget beviljas utifrån en obligatorisk kod, som antecknats på FPA-kortet. I ansökan skall finnas med kopia på Kela kortet och information om i vilken av nejdens tre simhallar man vill simma i. Bland alla sökande lottas ut 10 gångers kort för en totalsumma på max 600€. 10 gångers simkorten kan lösas ut från den simhall som man valt i ansökan. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Grunder för beviljande av specialbidrag för simhallsbesök