Sommararbete 2018

22.02.2018

Kommunen ger sektorerna möjlighet att anställa aderton 16-25-åriga ungdomar i sommararbete under tiden 2.5-30.9.2018 4 veckor/person.

Ansökan görs elektroniskt senast 30.4.2018 på blankett som kan skrivas ut från kommunens hemsida eller i pappersform från kommunens infopunkt i Kommungården. Ansökan sänds till förvaltningschefen, som tillsammans med förmännen väljer/lottar vilka som anställs. Förmännen skriver arbetsavtalen och arbetsintygen samt står för arbetshandledningen och arbetsuppföljningen
Sök om sommararbete inför sommaren 2018 via länken under

Länk under

Dessutom söker ISS sommararbetare, se länkarna:

https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/tarvittaessa-toihin-kutsuttavia-siivoojia/1105677 KEIKKASIIVOOJIA KRUUNUPYYHYN

https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/siivooja-monipalvelutyontekija/1107331 SIIVOOJA/ MONIPALVELUTYÖNTEKIJÄ KRUUNUPYYHYN

https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/kesatyontekijoita-siivous-ja-monipalvelutehtaviin/1099444 KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ

https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/siivooja-perussiivouksiin-ja-tuurauksiin/1107332 SIIVOOJA PERUSPESUIHIN