Tillståndssektionens meddelande

23.10.2018

Meddelande om marktäktstillståndsbeslut.

Meddelandet kan läsas i sin helhet på Kungörelser-sidan.