Val av biträdande byggnadsinspektör

07.09.2018

Kommundirektören har med beslut 7.9.2018 anställt Rolf Nilsson som biträdande byggnadsinspektör för tiden 10.9.2018-10.12.2018.

Kungörelse