Val av entreprenör för rivning

31.10.2018

Tekniska chefen (enligt fullmakt från nämnden) har med beslut 29.10.2018 valt det total förmånligaste alternativet Rauman Kone Oy att utföra rivningen av Nedervetil Hälsogård samt Ninnigården i Terjärv.

Beslutet kan läsas i sin helhet på Kungörelser -sidan.