Järjestyssäännöt

Kiinteistö Oy Heimsjölidenin järjestyssäännöt

Taloyhtiön asunnoissa, yhteisissä tiloissa sekä piha-alueella on yleisten lakimääräysten lisäksi vietettävä rauhallista ja siistiä elämää.

Järjestystä koskevat yleiset määräykset

 • Häiritsevät äänet kuten kovaääniset koneet, kova musiikki tai laulu on kielletty klo 22.00–8.00. Tietyissä rajoissa pysyvissä perhejuhlissa musiikki on sallittu myöhempäänkin, mutta mahdollisesta häiriöstä on ilmoitettava naapureille hyvissä ajoin etukäteen.
 • Vuokralaisten on omalta osaltaan huolehdittava alueen yleisestä viihtyvyydestä ja otettava huomioon muiden asukkaiden oikeus kotirauhaan.
 • Vuokralainen vastaa myös vieraidensa käytöksestä!

Yhteiset tilat

 • Ovet yhteisiin tiloihin on pidettävä aina lukittuina. Ovet lukitsematta jättänyt on silloin myös vastuussa tiloista. Valot sammutetaan kun tila ei ole käytössä.
 • Tupakointi, asiaton oleskelu ja metelöinti yhteisissä tiloissa on kielletty.
 • Asuntojen tuulettaminen porraskäytäviin on kielletty. Mattojen puhdistus ja tampaus on kiellettyä. Kissat ja koirat eivät saa olla vapaana porraskäytävätiloissa.
 • Lastenrattaita poislukien, porraskäytävässä ei saa säilyttää mitään tavaraa. Ovimattoja ei saa sijoittaa oven ulkopuolelle.
 • Polkupyöriä, suksia ja muita välineitä saa säilyttää ainoastaan niille varatuissa tiloissa.
 • Porraskäytävä ja kellaritilat eivät ole sopivia leikkipaikkoja lapsille, joten vanhempien tulee valvoa, että lapset eivät käytä näitä leikkipaikkoina.

 Piha-alue

 • Kotitalousjätteet ja roskat (kuiva, märkä, muovi ja kartonki) on vietävä jäteastioihin ja lajitteluohjeita on noudatettava.
 • Vuokralaisen on itse huolehdittava muun jätteen (ongelmajätteet, vanhat huonekalut ym.) poiskuljettamisesta.
 • Autot, mopot ja polkupyörät on pysäköitävä niille osoitetuille paikoille.
 • Pysäköinti kulkureiteille tai asuntojen eteen on kielletty. (Sallittua ainoastaan tilapäisesti kuorman lastaamista tai purkamista varten.) Turha ajaminen pihalla tai kulkureiteillä on kielletty.
 • Peräkärryjä, veneitä, asuntovaunuja ym. ei saa säilyttää pihalla tai pysäköintialueella muuta kuin kuorman lastaamisen ja purkamisen ajan.
 • Pyykin kuivaus vain osoitetulla paikalla. Pyykin kuivaus omalla parvekkeella/terassilla on sallittu.
 • Mattojen ja vuodevaatteiden tuuletus vain osoitetulla paikalla.
 • Kotieläimet on asunnon ulkopuolella pidettävä kytkettynä eikä niiden saa antaa käyttäytyä häiritsevästi tai sotkea rakennusta tai ympäristöä.
 • Kotieläimiä ei saa ulkoiluttaa lasten leikkipaikan läheisyydessä eikä sisäänkäyntien vieressä.
 • Jokainen vuokralainen huolehtii nurmikkojen ja kukkien siisteydestä.
 • Leikin loputtua lelut tulee kerätä pois, kiinteistöhuollon (nurmikon leikkaus, lumityöt) sujuvuuden takia.

Asunnot

 • Vuokralainen korvaa rikotut ikkunat, reiät seinissä ja ovissa tai vastaavat vahingot täysimääräisenä.
 • Vuokralainen korvaa kotieläinten aiheuttamat vahingot täysimääräisenä.
 • Vuokralaisen on heti ilmoitettava kiinteistönhoitajalle tai isännöitsijälle vioista ja puutteista vesi- ja sähköjohdoissa, viemäreissä, hanoissa, pistorasioissa tai vastaavissa.
 • Avotulen tekeminen parvekkeilla on kiellettyä. Grillaaminen sallittu ainoastaan SÄHKÖgrillillä (ei kaasu- tai hiiligrilli).
 • Tupakointi asunnoissa on kielletty. Tupakointi parvekkeella ja terassilla on sallittu, mutta naapuria kunnioittaen.

Määräysten rikkominen

 • Järjestyssääntöjen rikkomisesta annetaan ensin kirjallinen varoitus.
 • Jos sääntöjä edelleen rikotaan, ryhdytään oikeustoimiin. Vuokralainen velvoitetaan maksamaan vahingot ja/tai vuokrasopimus voidaan purkaa.


 Kiireellisissä vakavissa ongelmatapauksissa  SOITA YLEISEEN HÄTÄNUMEROON  112